• slider Saving01

  Ontdek ons vernieuwd
  fondsengamma!

Onze beleggingsfondsen

Generali heeft er bewust voor gekozen beleggingsverzekeringen uit tak 23 aan te bieden die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen met gerenommeerde beheerders.

Hieronder vindt u een overzicht van onze beleggingsfondsen die samen een bijzonder gevarieerd gamma vormen en perfect aansluiten bij uw behoeften.

Met een beleggingsverzekeringscontract kunt u kiezen uit dit ruime fondsengamma met een interessant rendementspotentieel op lange termijn.

Een tak 23 beleggingsverzekering gaat altijd gepaard met risico's die we gedetailleerd toelichten voor elk product. Niettemin vindt u altijd een geschikte oplossing om de risico's van tak 23 te beperken.

Het rendement hangt altijd af van de beleggingsfondsen die u kiest, het risico dat u bereid bent te nemen en de beleggingshorizon die u voor ogen hebt.

U kunt kiezen voor enkelvoudige obligatiefondsen of fondsen die beleggen in specifieke activa, zoals vastgoed, maar u kunt evengoed kiezen voor gemengde fondsen die beleggen in obligaties en aandelen of zelfs vreemde valuta. Elke fondsbeheerder hanteert een specifiek beleggingsbeleid per fonds.

Onderstaande tabbladen  geven voor elk van onze beleggingsfondsen specifieke informatie over de fondsbeheerder en het gehanteerde beleggingsbeleid voor de fondsen die u kunt opnemen in uw beleggingsverzekering.

Om een geschikte fondsenkeuze te maken, kunt u altijd bij uw makelaar terecht: hij zal u met expertise en professionaliteit raad geven en in functie van uw beleggersprofiel en wensen voor u de (het) meest geschikte fonds(en) selecteren.

 • Dankzij de Generali-tools kan hij u ook op elk moment een gedetailleerd en real-time rapport van uw beleggingsverzekering bezorgen. Voor die tools kreeg Generali de Innovatietrofee ter gelegenheid van de Decavi-Levensverzekeringstrofeeën 2017.

Als u de documenten op deze pagina niet kan openen, klik dan op onderstaand pictogram om Adobe Acrobat Reader DC te installeren.

Adobe Acrobat Reader DC

 • Fondsen
  Legende:
  EURO BONDS -------------- Naam van het fonds
  ------------ Samenvattende Risico-indicator
  Meer weten » ---------------- Raadplegen van de fondsenfiche
  Inventariswaarde » ---------- Raadpleeg de evolutie van de inventariswaarde

  Huidig fondsengamma

  GENERALI CARMIGNAC GLOBAL BONDS
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI CARMIGNAC PATRIMOINE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI CPR SILVER AGE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI DNCA INVEST EUROSE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI DNCA INVEST MIURI
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI ECHIQUIER ARTY
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI ETHNA AKTIV
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI ETHNA DYNAMISCH
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI EURO LIQUIDITY
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE NEW!
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI FIDELITY FUNDS - WORLD FUND
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI FLEX IMMO
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI FLOSSBACH VON STORCH – MULTIPLE OPPORTUNITIES II
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI FUNDS FOR GOOD CLEANTECH
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI GF FIDÉLITÉ
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI GLOBAL VALUE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI KEREN PATRIMOINE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI MAINFIRST GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED NEW!
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI M&G DYNAMIC ALLOCATION
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE NEW!
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI M&G OPTIMAL INCOME
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI N1 STABLE RETURN
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI R VALOR-CO F
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI TRUSTEAM ROC A
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI UNIVERSAL INVEST HIGH
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI UNIVERSAL INVEST LOW
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI UNIVERSAL INVEST MEDIUM
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  REAL ESTATE SECURITIES
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  WORLD OPPORTUNITIES
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
   

  Actief fondsengamma beperkt aankoopbaar

  GENERALI MV MERCLIN II PATRIMONIUM
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI GSF NEXT PROTECT
  Meer weten »
  Inventariswaarde »

  Actief fondsengamma niet meer aankoopbaar

  CARE INVEST
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  CARE INVEST II
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
  GENERALI AMIRAL SEXTANT GRAND LARGE
  Meer weten »
  Inventariswaarde »
 • Beschrijving fondsen
  • Generali Amiral Sextant Grand Large

   Generali Amiral Sextant Grand Large is een gediversifieerd fonds waarvan de blootstelling aan aandelen kan variëren van 0 tot 100% afhankelijk van de waarde op lange termijn van de aandelenmarkt.  De aandelen worden vervolgens individueel gekozen uit de hele wereld, zonder enige referentie-index.  Het aandeel van de resterende activa wordt belegd in obligaties geselecteerd op dezelfde manier en in geldmarktproducten.
   Fondsenfiche »

  • 703463.img

   Generali Universal Invest High

   Generali Universal Invest High heeft als doelstelling meerwaarde te creëren op het kapitaal. Generali Universal Invest High omvat hoofdzakelijk beleggingen in Belgische en internationale effecten (aandelen en obligaties, enz.). Het kan tot 100 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen.
   Het gewicht in aandelen kan sterk variëren indien de beheerder het opportuun acht; in het verleden fluctueerde het tussen 40% en 90%.
   Het beheer is gemengd, flexibel en niet gekoppeld aan een benchmark, maar geeft de overtuigingen van de beheerder weer.
   Fondsenfiche »

   Generali Universal Invest Low

   Generali Universal Invest Low heeft als doelstelling rendement met lage volatiliteit.
   Generali Universal Invest Low omvat hoofdzakelijk beleggingen in obligaties, zonder geografische, sectorale en monetaire beperking, en kan tot 30 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen.
   Het gewicht in aandelen kan sterk variëren indien de beheerder het opportuun acht; in het verleden fluctueerde het tussen 10% en 30%.
   Het beheer is gemengd, flexibel en niet gekoppeld aan een benchmark, maar geeft de overtuigingen van de beheerder weer.
   Fondsenfiche »

   Generali Universal Invest Medium

   De doelstelling van Generali Universal Invest Medium is meerwaarde te creëren op het Kapitaal op lange termijn. Generali Universal invest Medium omvat hoofdzakelijk beleggingen in Belgische en internationale effecten (aandelen, obligaties, enz.). Het kan tot 60 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen.
   Het gewicht in aandelen kan sterk variëren indien de beheerder het opportuun acht; in het verleden fluctueerde het tussen 20% en 50%.
   Het beheer is gemengd, flexibel en niet gekoppeld aan een benchmark, maar geeft de overtuigingen van de beheerder weer.
   Fondsenfiche »

   Real Estate Securities

   Real Estate Securities is een vastgoedfonds dat voor minstens 50% in vooral Belgische immobiliën belegt, voldoende gespreid tussen de verschillende sectoren (kantoren, retail, semi-industrieel, ...).
   Fondsenfiche »

  • Carmignac

   Generali Carmignac Global Bonds 

   Internationaal obligatiefonds dat met een «total return»-benadering wereldwijd obligatie-, krediet- en valutastrategieën ten uitvoer legt. Het fonds wordt flexibel en opportunistisch beheerd, waardoor het een op overtuigingen gebaseerde allocatie kan hanteren en snel kan profiteren van beleggingskansen in uiteenlopende marktomstandigheden.
   Fondsenfiche »

   Generali Carmignac Patrimoine

   Gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en valuta’s. Wij beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico’s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. Het fonds heeft tot doel gedurende minimaal 3 jaar beter te presteren dan de referentie-indicator.
   Fondsenfiche »

   Generali Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

   Gediversifieerd Fonds dat drie rendementsbronnen combineert: aandelen, obligaties en valuta’s van opkomende landen. De doelstelling van het Fonds is zijn referentie-indicator, bestaande voor 50% uit de MSCI Emerging Market NR USD, omgezet in euro, en voor 50% uit de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, te verslaan over een looptijd van meer dan 5 jaar. Het Fonds belegt voornamelijk in internationale aandelen en obligaties van opkomende landen. Het biedt een actief beheer op de internationale aandelen-, rente-, krediet- en valutamarkten. De portefeuille zal voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen. De activa van het Fonds zullen voor 50% tot 100% bestaan uit obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten.
   Fondsenfiche »

  • Generali CPR Silver Age

   Het beleggingsbeleid beoogt de selectie van de sterkste Europese waarden in verschillende sectoren die gericht zijn op de vergrijzing van de bevolking : farmaceutica, gezondheidsvoorzieningen, spaartegoeden, .... In dit universum verloopt het beheer in twee stappen: de sectorale allocatie wordt bepaald op basis van de groeivooruitzichten en de aandelenselectie binnen elke sector volgens een zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering.
   Fondsenfiche »

  • DNCA Finance

   Generali DNCA Invest Eurose

   Het fonds past zich aan aan de verschillende marktomgevingen door middel van een constante en flexibele afweging tussen vier activaklassen: gewone obligaties, converteerbare obligaties, aandelen en liquiditeiten. Deze gediversifieerde beleggingsstrategie maakt het mogelijk om met een gecontroleerde volatiliteit het rendement van een vermogensbelegging te verbeteren.
   Het fonds tracht over de aanbevolen beleggingstermijn (meer dan 2 jaar) een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 Net Return en 80% Euro MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden en coupons.
   Het fonds biedt een alternatief aan voor beleggingen in obligaties, converteerbare obligaties en kapitaalsgegarandeerde fondsen (Tak 21), maar het biedt geen kapitaalgarantie.
   Fondsenfiche »

   Generali DNCA Invest Miuri

   Het fonds belegt in grote en middelgrote beurskapitalisaties uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
   Een beleggingsbeleid met een benadering van het type "absolute return", eenvoudig en zonder hefboomwerking, dat ernaar streeft om een positief jaarrendement te genereren en dat volledig losstaat van de markten.
   De waardering van de ondernemingen staat centraal in het beleggingsproces. Deze expertise heeft als doel een rendement te behalen met een matige volatiliteit.
   Het fonds tracht een rendement te realiseren dat hoger is dan de risicovrije rente zoals weergegeven door de EONIA-rente. Tegelijkertijd wordt er getracht een lagere volatiliteit te bereiken dan die van de aandelenmarkt, uitgedrukt aan de hand van de Eurostoxx 50 Index.
   Fondsenfiche »

  • Edmond de Rothschild

   Generali Global Value managed by Edmond de Rothschild Asset Management

   Dit internationale aandelenfonds investeert wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van specifieke thema’s waarvan de beheerders van Edmond de Rothschild het potentieel op waardevermeerdering op middellange en lange termijn hoog inschatten.
   Fondsenfiche »

  • ETHENEA

   Generali Ethna Aktiv

   Ethna-AKTIV richt zich in de eerste plaats op de realisatie van een adequate waardegroei in euro, met waardestabiliteit, kapitaalbeveiliging en liquiditeit van de activa onder beheer als criteria. Het fonds belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o. a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito's. Het aanwerven van de activa gebeurt op een volstrekt onafhankelijke manier ten opzichte van elke referentie-index.
   Fondsenfiche »

   Generali Ethna Dynamisch

   Ethna-Dynamisch heeft als doel het kapitaal op lange termijn te behouden en een aantrekkelijk rendement aan te bieden. Een groot gedeelte van het fonds kan worden belegd in aandelen, aandelenfondsen en equivalenten, gaande van 0% tot maximum 70%.
   Fondsenfiche »

  • Fidelity

   Generali Fidelity Funds – World Fund

   Dit fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een verwacht lage dividendenuitkering. Ten minste 70% wordt belegd in aandelen van ondernemingen uit de hele wereld. De beleggingsbeheerder is bij zijn selectie van bedrijven niet aan beperkingen onderhevig wat betreft regio, sector of grootte. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen.
   Fondsenfiche »

  • Flossbach von Storch

   Generali Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

   Het deelfonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito’s. Maximaal 20% van het nettodeelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het deelfonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het deelfonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogenswaarden (“derivaten”).
   Fondsenfiche »

  • Generali FFG Global Flexible Sustainable NEW!

   Het fonds Funds For Good Global Flexible Sustainable Fund beheerd door BLI - Banque de Luxembourg Investments biedt beleggers zowel het financiële comfort van een kwaliteitsmanagementsysteem dat al vele malen is beloond, alsook moreel comfort dankzij het feit dat hun geld wordt beheerd volgens een duidelijke ethische code. Het fonds stelt beleggers in staat om deel te nemen aan de ontwikkeling van een concreet en lokaal sociaal project, zonder verlies van inkomsten.
   Guy Wagner, Chief Investment Office van Banque de Luxembourg Investments, heeft ermee ingestemd dit compartiment van de bevek FFG te beheren voor de cliënten van Funds For Good, zodat zij kunnen profiteren van zijn 35 jaar ervaring in vermogensbeheer. Gedurende bijna 20 jaar, past het fonds een flexibele strategie toe op de beleggingen in aandelen, obligaties, goud en contanten. Hierdoor kan het beheer van het compartiment aangepast worden zodat er geen activa belegd worden in controversiële sectoren, zoals tabak, wapens, enz.
   Fondsenfiche »

   Generali Funds For Good Cleantech

   De doelstelling van het fonds is om te investeren in een portefeuille van voornamelijk Europese en beursgenoteerde bedrijfsaandelen (20 tot 30 aandelen) en waarvan het oplossen van milieuproblemen de zakelijke missie is. Het fonds Quest Cleantech Fund investeert in bedrijven die gekozen hebben voor een milieubewust beleid.
   Deze bedrijven realiseren de meeste omzet door technologische producten en diensten voor te stellen die ons een antwoord bieden op uitdagingen op het vlak van milieu. Dit fonds is geen nichefonds of sectoraal fonds, maar een fonds dat investeert in cleantechs (schone technologieën), een thema dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de meeste economische sectoren (bouw, transport, industrie, etc.). Dit fonds is zeer goed gepositioneerd en nodig voor de toekomst, wat reeds blijkt uit de prestaties sinds zijn lancering in 2008. Deze tendens zou zich nog moeten verstevigen in de toekomst.
   Fondsenfiche »

  • Generali Investments Europe

   Generali Euro Liquidy

   Het fondsengamma bevat ook het cashfonds Generali Euro Liquidity. Dit fonds belegt in kortetermijnbeleggingen (beleggingen op de geldmarkt en staats- en bedrijfsuitgiftes), voornamelijk in de Eurozone.
   Fondsenfiche »

   Generali Flex Immo

   Flex Immo is een flexibel fonds dat als doel heeft een stabiel en regelmatig rendement te genereren alsook een appreciatie van het kapitaal op de middellange termijn. Het fonds biedt een blootstelling aan de vastgoedmarkt via een belegging in aandelen van Europese vastgoedondernemingen (tussen 50% en 100% van het fonds) met een voorkeur voor de Belgische en Nederlandse vastgoedmarkt. De blootstelling wordt aangepast in functie van de verwachte evolutie van de markten en vervolledigd met investeringen in obligatiefondsen van de eurozone beheerd door Generali Investments.
   Het fonds hanteert drie bronnen van rendement: de flexibele en dynamische allocatie tussen aandelen uit de Europese vastgoedsector en obligatiefondsen uit de eurozone, de selectie van de aandelen en de obligatie expertise van Generali Investments.
   Generali Investments werkt nauw samen met Generali Real Estate bij het selecteren van de aandelen met het meeste groeipotentieel op basis van de waardering van de onderneming alsook de onderliggende vastgoedobjecten.
   Fondsenfiche »

   Generali GF Fidélité

   Flexibel, voorzichtig, internationaal, gediversifieerd fonds dat profiteert van drie katalysatoren: de allocatie aan aandelen en rente, de selectie van aandelen en geldmarktfondsen, evenals de selectie van obligaties. Het fonds streeft ernaar om, door middel van een actief beheer bij het toewijzen van aandelen en geselecteerde effecten en ICBE’s, een uitzonderlijk goede prestatie te leveren ten opzichte van zijn referentie-index over een beleggingshorizon van 3 jaar. De voornaamste geografische beleggingszones zijn Europa, de Verenigde Staten en de regio Azië-Stille Oceaan.
   Fondsenfiche »

  • Generali GSF Next Protect

   GSF Generali Next Protect is het resultaat van een samenwerking tussen de Generali Group, Deutsche Asset Management International GMBH (financieel beheerder) en Unicredit Bank AG (garant). Bedoeling van de investering is het waarderen van het kapitaal op lange termijn waarbij een bescherming wordt geboden van 80% van de hoogste liquidatiewaarde ooit bereikt sinds de lancering (beschermd niveau). De strategie van het beheer omvat ook een controle van het risico die, dagelijks, het beschermde niveau garandeert. Deze strategie maakt het mogelijk om de verhouding opnieuw in evenwicht te brengen tussen de "risicovolle activa", met andere woorden de ETF's in de vorm van obligaties, aandelen en grondstoffen en andere passieve instrumenten, en de "minder risicovolle activa", met andere woorden de monetaire instrumenten op korte termijn. De strategie is gebaseerd op 3 principes: een multi-assetstrategie waarbij wordt geïnvesteerd in ETF's en/of een monetaire fondsenkorf, een gecontroleerd beheer met een volatiliteitsdoelstelling van ten hoogste 6%, en een dagelijks beschermingsmechanisme.
   Fondsenfiche »

  • La Financière de l'Echiquier (LFDE)

   Generali Echiquier ARTY

   Een gediversifieerd fonds dat in aandelen en obligaties van Europese bedrijven belegt. De vermogensbeheerder streeft naar een rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten.
   Fondsenfiche »

  • Keren Finance

   Generali Keren Patrimoine

   Keren Patrimoine kan geïnvesteerd worden in aandelen, obligaties en converteerbare obligaties van Franse en Europese bedrijven, maar ook in geld.
   Als echt Multi-Assets fonds laat Keren Patrimoine zijn blootstelling aan verschillende activaklasses variëren naargelang de verschillende marktfasen, daarbij zoekend naar een optimale risico-/rendementsverhouding. 
   Dit fonds is ook flexibel dankzij zijn blootstelling aan aandelen die de 35% van het globaal portefeuille niet mag overschrijden.
   De beheerskost bedraagt 0,8% per jaar en wordt rechtstreeks verrekend in de dagelijkse valorisatie van het fonds.
   Fondsenfiche »

  • Mainfirst

   Generali Mainfirst Global Equities Unconstrained NEW!

   Het fonds Mainfirst – Global Equities Unconstrained is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in bedrijven met een hoog groeipotentieel. Het fonds richt zich op structurele groeithema’s zoals luxe, robotica en nieuwe technologieën. Er wordt geïnvesteerd in grote, middelgrote en kleine vennootschappen. Alle aandelen worden belegd op een tijdshorizon van ongeveer vijf jaar. Op deze manier, kan er strategisch deelgenomen worden aan de lange-termijn ontwikkelingen van de geselecteerde bedrijven. De fondsbeheerders beheren deze strategie al vele jaren en hebben verschillende prijzen ontvangen als erkenning voor hun prestaties
   Fondsenfiche »

  • Generali MV Merclin II Patrimonium

   Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties van bedrijven uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan direct beleggen in aandelen of obligaties, of indirect via deelnemingsrechten van andere beleggingsfondsen of depositocertificaten.
   Fondsenfiche »

  • M&G Investments

   Generali M&G Dynamic Allocation

   Dit fonds van M&G Investments met een opmerkelijk track record wordt flexibel beheerd op basis van de expertise en knowhow van de beheerders en biedt de soepelheid om wereldwijd te beleggen in gediversifieerde activa.
   Fondsenfiche »

   Generali M&G Global Listed Infrastructure NEW!

   Het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund is voor 80% belegd in aandelen uitgegeven door infrastructuurbedrijven, beleggingsmaatschappijen en vastgoedbeleggingsfondsen van alle groottes en landen, inclusief opkomende landen. Uitgesloten van het beleggingsuniversum zijn bedrijven die meer dan 30% van hun inkomsten halen uit de opwekking van elektriciteit uit kolen- of kerncentrales en uit de sectoren tabak, wapens, alcohol, amusement en kansspelen. De manager streeft ernaar te investeren in ondernemingen met een uitstekende kapitaaldiscipline en mogelijkheden voor dividendgroei op lange termijn.
   Fondsenfiche »

   Generali M&G Optimal Income

   Het M&G Optimal Income fonds doet wat zijn naam zegt: de manager streeft ernaar om beleggingen te selecteren die de meest aantrekkelijke, of ‘optimale’ inkomstenstroom voor het fonds kunnen leveren. De onbeperkte aanpak van het fonds geeft Richard Woolnough de mogelijkheid om zich vrij te bewegen tussen staatsobligaties, investment-grade en high-yield bedrijfsobligaties.
   Dit ‘kern’-obligatiefonds streeft ernaar onder verschillende marktomstandigheden beter te presteren dan de grote obligatiesectoren. Het valutarisico is afgedekt naar euro voor Europese beleggers.
   Het fonds heeft de vrijheid om in het complete vastrentende spectrum te beleggen en kan zelfs een deel van het fonds (max. 20%) beleggen in aandelen wanneer deze aantrekkelijker lijken dan bedrijfsobligaties.
   De beheerskost bedraagt 0,85% per jaar en wordt rechtstreeks verrekend in de dagelijkse valorisatie van het fonds.
   Fondsenfiche »

  • Generali N1 Stable Return

   Het fonds streeft ernaar de aandeelhouderswaarde te behouden (op een beleggingshorizon van 3 jaar) en stabiele positieve prestaties te genereren. De beleggingen worden gerealiseerd op wereldschaal in aandelen, obligaties (inclusief in aandelen converteerbare obligaties) en geldmarktinstrumenten in verschillende valuta’s. Het fonds kan ook beleggen in derivaten zoals termijncontracten op aandelen en obligaties.
   Fondsenfiche »

  • Rothschild

   Generali R Valor-co F

   R Valor-co F is een icbe (m.a.w instelling voor collectieve belegging in effecten ) ingedeeld als ‘gediversifieerd’ fonds en heeft als beheersdoelstelling om de prestaties te maximaliseren op een aanbevolen beleggingsduur van minimum 5 jaar en dit middels een discretionair en flexibel beheer, meer bepaald gebaseerd op een macroeconomische ‘top down’-aanpak, een reflectie op globale investeringsthema’s en een selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse.
   De beveks ingedeeld als ‘gediversifieerde’ fondsen kunnen in functie van de percepties over het economisch klimaat en de overtuigingen van de beheerders tussen de 0 en 100% geïnvesteerd worden in aandelen en obligaties van alle geografische zones, zonder gevolgen op activaklasses en geografische zones. De beheerskost bedraagt 0,50% per jaar en wordt rechtstreeks verrekend in de dagelijkse valorisatie van het fonds.
   Fondsenfiche »

  • Generali Trusteam ROC A

   Het fonds Trusteam ROC (Return On Customer) is een internationaal aandelenfonds met als doel te investeren in bedrijven met een hoge mate van klanttevredenheid.
   Een hoge mate van klantentevredenheid laat immers toe om:

   • de klantloyaliteit te versterken;
   • de acquisitiekosten van nieuwe klanten te verminderen;
   • minder prijsgevoelige klanten te hebben (Pricing Power);
   • na verloop van tijd de stabiliteit van de cash-flow te verzekeren.

   Fondsenfiche »

  Voor de keuze van de juiste fondsen kunt u steeds vertrouwen op uw makelaar: hij zal u met zijn kennis en professioneel advies begeleiden en op basis van uw beleggingsprofiel en wensen het/de meest geschikte fonds(en) selecteren

 • Risicobeheersing

  Gratis risicobeheersing voor uw investering

  Met onze beleggingsverzekering Fortuna di Generali kunt u zonder kosten de risico's van uw belegging beheren.

  Wilt u graag op beide oren kunnen slapen wanneer u in één keer een aanzienlijk bedrag belegt in uw verzekeringsproduct?

  Deze verschillende financiële opties kunnen de risico's van tak 23 beperken.

  Gespreide Investering

  Op het juiste moment investeren is een zeer moeilijke opdracht. Met de optie Gespreide Investering wordt uw investering stap voor stap belegd in het fonds naar uw keuze en investeert u aan een gemiddelde koers.

  Dynamische Stop Loss

  Op het juiste moment uitstappen om uw winsten veilig te stellen en uw verlies te beperken is eveneens een moeilijke opdracht. Via de Dynamische Stop Loss optie wordt uw belegging beschermd tegen mogelijke beursdalingen en kunnen opgebouwde winsten veiliggesteld worden. In de fiche ‘Werking Dynamische Stop Loss’ komt u er alles over te weten.

  Automatisch Herbeleggen

  Na de uitvoering van de Dynamische Stop Loss wordt uw investering belegd in het cashfonds Generali Euro Liquidity. Op het juiste moment herinvesteren is ook in dit geval een zeer moeilijke opdracht. Via de Automatisch Herbeleggen optie wordt uw geld na een Stop Loss stap voor stap geherïnvesteerd en investeert u, net zoals bij de Gespreide Investering optie, aan een gemiddelde koers.

  De financiële opties samen: extra gemoedsrust voor u!

  De combinatie van de verschillende opties is mogelijk: door ze te combineren, wordt er een krachtig wapen gecreëerd om uw investering te beschermen.

  Deze verschillende financiële opties zijn mogelijk binnen de beleggingsverzekering Fortuna di Generali.

  Meer weten? U leest alles over deze gratis opties in onze brochure 'De beleggingsverzekeringen van Generali' en de fiche 'Werking Dynamische Stop Loss'.

  En voor Profilife en Profilife Junior?

  Onze beleggingsproducten Profilife en Profilife Junior kunnen de risico's van tak 23 bovendien beperken met terugkerende stortingen voor het contract van uw keuze.

  Door regelmatig te beleggen kunt u inspelen op de markttrends.

  De situatie op de markten is volatiel en kan variëren van buitengewoon goed tot bijzonder slecht. Met onze opties bent u perfect gewapend tegen de volatiliteit van de markt, omdat uw belegging wordt verdeeld over verschillende fondsen. Door op regelmatige basis te beleggen, kunt u bovendien zowel de hoogtepunten als de dieptepunten van de beurs neutraliseren.

  Meer weten? Leest ons flyer "Laat uw spaargeld voor uw werken".

  Waarom is dit interessant?

  Uw timing is altijd goed. Daalt de waarde van een fonds, dan krijgt u de volgende maand minder eenheden van dat fonds voor hetzelfde geld. U koopt goedkoper en u doet gouden zaken zodra de waarde van het fonds opnieuw stijgt!

 • Fondsbeheerders

  Onze selectie van topbeheerders

  • logo Amiral

   Opgericht in 2003

   € 4 miljard onder beheer (11/2017)

   Focus op risicobeheer

   Amiral Gestion is een onafhankelijke beheermaatschappij, volledig eigendom van zijn managers en werknemers. De maatschappij beheert meer dan 4 miljard euro ten behoeve van institutionele beleggers, private banken, familiebedrijven en particulieren, via verschillende institutionele mandaten en 5 gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

  • Capfi Delen Asset Management (Cadelam)

   Opgericht in 1989

   Ruim € 23,07 miljard onder beheer (06/2017)

   Focus op goede huisvaderpolitiek

   Capfi Delen Asset Management (Cadelam) behartigt het beheer van de fondsen van de groep Delen.. Het gepassioneerde beheersteam geniet een doorgedreven kennis en jarenlange ervaring en draagt professioneel engagement hoog in het vaandel. Het behoud en de duurzame ontwikkeling van een vermogen vereist immers een globale aanpak met een voortdurende beheersing van alle risico's. Er wordt steeds gestreefd naar het beste rendement met een beperkt risico.

  • Carmignac

   Opgericht in 1989

   € 61 miljard onder beheer (06/2017)

   Focus op risicobeheersing

   Carmignac, opgericht in januari 1989 door Edouard Carmignac, is vandaag één van de belangrijkste Europese beheerders van financiële activa. De continuïteit van het bedrijf is verzekerd door de stabiele aandeelhoudersstructuur, wat de onafhankelijke ingesteldheid weergeeft. Deze fundamentele waarde garandeert de noodzakelijke vrijheid voor een performant en erkend beheer.

  • logo cpr logo amundi

   Opgericht in 1989

   Meer dan € 42 miljard onder beheer (12/2016)

   Erkende expertise om met originele en vernieuwende beheeroplossingen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financiële markten

   100% dochtermaatschappij van Amundi. CPR Asset Management haalt zijn kracht uit zijn oorspronkelijke positie: een combinatie van de reactiviteit van een menselijke structuur en de kracht van een grote groep.

  • DNCA Finance

   Opgericht in 2000

   € 25 miljard onder beheer (11/2017)

   Een fundamentele en patrimoniale expertise

   DNCA Finance is een vooraanstaande onafhankelijke beheersmaatschappij in Frankrijk, opgericht door beleggingsexperts met een patrimoniale benadering op het vlak van beheer. In de loop der jaren hebben de oprichters een team verzameld van ervaren en gerenommeerde beheerders om een eenvoudig, toegankelijk en performant fondsengamma te ontwikkelen belegd in internationale aandelen en obligaties.

  • Edmond de Rothschild

   Opgericht in 1953

   € 60 miljard onder beheer (09/2017)

   Focus op actief beheer van beperkte, maar kwaliteitsvolle portefeuilles

   Als erfgenaam van tradities en waarden, die al meer dan 250 jaar het succes maken van de familie Rothschild, is de groep Edmond de Rothschild een belangrijke speler in de Europese financiële wereld. De groep plaatst de belangen van zijn klanten centraal en voert in zijn financiële activiteiten uitmuntendheid hoog in het vaandel. Net die uitmuntendheid vormt het fundament van zijn reputatie al zeven generaties lang. Aan de basis van hun waarden ligt het historische devies van de familie Rothschild : "Concordia (eenheid), Integritas (eerlijkheid) en Industria (nijverheid)".

  • ETHENEA

   Opgericht in 2010

   € 7,54 miljard onder beheer (10/2017)

   Een aanpak van actief beheer

   ETHENEA Independent Investors S.A. is een onafhankelijke Luxemburgse beleggingsvennootschap die de Ethna Funds voor beleggers in heel Europa beheert. Het hoofddoel van de Ethna Funds ligt verankerd in het motto "Constantia Divitiarum" – het streven naar een constante toename van het vermogen. Daartoe wordt zorgvuldig en met vooruitziende blik belegd. De Ethna Funds zijn vermogensbeheerfondsen met als doelstelling voortdurende waardeontwikkeling en risicobeperking.

  • Fidelity Worldwide Investment

   Opgericht in 1969

   $ 397 miljard onder beheer (06/2017)

   Grote verscheidenheid aan beleggingsproducten voor alle regio’s, sectoren en beleggingscategorieën

   Fidelity Worldwide Investment werd in 1969 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande vermogensbeheerders wereldwijd. Fidelity onderscheidt zich door een familiaal en particulier aandeelhouderschap, hetgeen hen met name toelaat een strategie op lange termijn te bevoorrechten. Met een beheerd vermogen van $397 miljard biedt Fidelity™ een grote verscheidenheid aan beleggingsproducten voor alle regio’s, sectoren en beleggingscategorieën.

  • Flossbach von Storch AG

   Opgericht in 1998

   € 33,43 miljard onder beheer (06/2017)

   Complete en gespecialiseerde fondsoplossingen

   Flossbach von Storch AG is de grootste onafhankelijke vermogensbeheerder in Duitsland. De 130 medewerkers houden toezicht op investeringsvolumes van meer dan 33 miljard euro voor hun klanten. Flossbach von Storch AG streeft ernaar om de hoogste normen van vermogensbeheer te bieden door middel van een nauwkeurige analyse van de kansen en risico’s. Sinds 1998 voorzien ze hun particuliere en institutionele klanten van vermogensbeheerdiensten, variërend van publieke fondsen tot complete en gespecialiseerde fondsoplossingen.

  • logo funds for good

   Capricorn Venture Partners: Opgericht in 1993

   € 356 miljoen onder beheer (09/2017)

   Onafhankelijke beheerder gespecialiseerd in cleantech, health-tech & ICT

   Ontstaan uit de bijeenkomst van 3 geëngageerde ondernemers die besloten hun passie voor het vak te combineren met hun menselijke waarden. Funds for Good heeft als doel de winst te maximaliseren EN om 50% ervan door te storten naar een sociaal project.
   Funds For Good slaagt erin zijn inkomsten te generen door middel van financiële tussenpersonen (bankiers, verzekeringsmakelaars) die kwaliteitsvolle beleggingsfondsen verdelen.
   Het sociaal project bestaat eruit de ongelijkheid te bestrijden en onzekere levensomstandigheden voor werklozen te verbeteren, zodat de werklozen zich op een duurzame manier kunnen integreren in de maatschappij . Funds For Good werkt samen met Gestion Capricorn Venture Partners en Banque de Luxembourg Investments

  • Generali Investments Europe

   Opgericht in 1998

   € 452,66 miljard onder beheer (06/2017)

   Een voorzichte aanpak voor het risico gebaseerd op onderzoek

   Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio is een vermogensbeheerder van de Generali Group. Met meer dan 452  miljard euro aan vermogen onder beheer inclusief beheerd vermogen voor derden en dat van de Generali Group, is Generali Investments een van Europa’s toonaangevende vermogensbeheerder in Europa. We hebben sterke vaardigheden ontwikkeld in het beheer van  multi portefeuilles. We passen een conservatieve benadering van het risico toe op basis van onderzoek, met als doestelling het behouden van het geïnvesteerde kapitaal, terwijl er wordt gefocust op een consistent rendement op lange termijn, ongeacht de markttrend.
  • Generali Investments Luxembour

   Opgericht in 2014

   € 15,95 miljard onder beheer (05/2018)

   Investeringsbeleid inzake Onderliggende Fondsen

   Generali Investment Luxembourg SA is een vermogensbeheerder van de Generali Group gespecialiseerd in het beheer van het Luxemburgse fondsenaanbod van Generali Investments.

  • La Financière de l'Echiquier (LFDE)

   Opgericht in 1991

   € 8,8 miljard onder beheer (10/2017)

   Een gamma fondsen gespreid over de Europese en wereldwijde markten

   La Financière de l'Echiquier (LFDE) is een onafhankelijke vermogensbeheerder die werd opgericht in 1991 en waarvan het kapitaal voor 100% in handen is van de directie en werknemers. LFDE is een gerenommeerd specialist op vlak van stock-picking, en beheert een gamma van aandelen-, obligatie- en gediversifieerde fondsen die op de Europese en wereldwijde markten beleggen. Sinds de lancering van het fonds Echiquier Agressor in 1991, heeft LFDE een beheermethode ontwikkeld die de nadruk legt op de kwaliteit van het management van de bedrijven waarin belegd wordt.

  • Keren Finance

   Opgericht in 2001

   Meer dan 1,95 miljard onder beheer (10/2017)

   Geconcentreerd op het collectieve beheer middels portefeuillebeheersmandaten. Expertises; aandelen en obligaties van Franse en Europese bedrijven.

   Keren Finance is een 100% onafhankelijke beheersvennootschap, erkend door het AMF (m.a.w Autorité  des marchés financiers) in januari 2001.
   Als beheerder van momenteel meer dan 1,95 miljard euro bestaat zijn activiteit uit twee pijlers: privémandaten via effectenrekeningen, Franse aandelenspaarplannen (PEA’s), (Franse en Luxemburgse) levensverzekeringen en collectief beheer. Dit laatste bestaat momenteel uit twee aandelen van gemeenschappelijke fondsen (FCP), twee gediversifieerde FCP’s en twee verplichte FCP’s waaronder Keren Patrimoine, Keren Essentiels, Keren Corporate....

  • MAINFIRST

   Opgericht in 2002

   Meer dan 5,5 miljard onder beheer (03/2019)

   "Character for more performance“

   Mainfirst Asset Management is een onafhankelijke Europese multi-boetiek met een actieve beleggingsaanpak. De onderneming beheert beleggingsfondsen en individuele mandaten. Met haar multi-boetiek aanpak, richt zij zich op verschillende beleggingsstrategieën in aandelen, obligaties, multi-asset en liquide alternatieven. Mainfirst Asset Management heeft ervaren en bewezen beheerteams, die actieve beleggingsstrategieën ontwikkelen met elk hun specifieke beleggingsfilosofie. Het bedrijf combineert de expertise en flexibiliteit van gespecialiseerde beheerteams met de sterke punten en duidelijk gedefinieerde processen van een internationaal platform.

  • Generali MV Merclin II Patrimonium

   Opgericht in 2000

   € 2,7 miljard onder beheer (11/2017)

   Het beheer van het patrimonium dient te worden beschouwd als een investering op lange termijn om voldoende resultaat te behalen.

   Mercier Vanderlinden, opgericht in 2000 door Stéphane Mercier en Thomas Vanderlinden, is een privé vermogensbeheerder. Via zijn credo “We take it personally” richten ze zich op de doelstelling om het vermogen te vrijwaren en te laten groeien. Hun doel is om een gediversifieerde portefeuille van solide bedrijven op te bouwen.

  • M&G Investments

   Opgericht in 1901

   € 324 miljard onder beheer (09/2017)

   Focus op actief beheer met tactische bijstelling

   M&G is een van de belangrijkste vermogensbeheerders in Europa. Met meer dan 270 medewerkers in haar fondsenbeheersteam beschikt ze over uitgebreide ‘resources’ die toegewijd zijn aan de analyse en onderzoek van de belangrijkste mondiale markten. Het belangrijkste objectief van M&G is het optimaliseren van de assetwaarde van haar klanten door middel van een actief beheer.

  • logo nordea

   Opgericht in 2000

   € 221,5 miljard onder beheer (09/2017)

   Een oplossing op maat van alle marktomstandigheden

   De belangrijkste financiële instelling in de Scandinavische regio, met een netwerk van 650 vestigingen en 10 miljoen klanten.  Een internationale aanwezigheid met kantoren over de hele wereld (een kantoor in Frankrijk sinds 2003).

  • logo Rothschild

   Een familiale groep met meer dan 200 jaar financiële geschiedenis

   € 66 miljard onder beheer (Rothschild & Co 09/2017)

   Een overtuigingsbeheer met hoge toegevoegde waarde

   Rothschild Asset Management stelt innoverende investeringsoplossingen voor, die het resultaat vormen van een onafhankelijke langetermijnvisie die ontworpen werd om te beantwoorden aan de behoeften van elk van zijn klanten. Met een sterke internationale aanwezigheid biedt Rothschild Asset Management gepersonaliseerde beheers- en adviesdiensten voor investeringen aan aan een uitgebreid cliënteel van institutionele investeerders, financiële tussenpersonen en -handelaars. Dankzij een diepgaande kennis van zijn klanten ontwikkelt Rothschild Asset Management zijn activiteiten op het vlak van drie complementaire expertises: actief en overtuigingsbeheer, open architectuur en kwantitatieve investeringsoplossingen gebaseerd op risicomodellen.
   Rothschild Asset Management combineert ervaring met de meest geavanceerde technologieën om echte investeringsoplossingen op maat voor elke klant te ontwikkelen.
   Dankzij deze aanpak, een combinatie van innovatie en ervaring, kan Rothschild Asset Management zijn klanten een andere visie bieden die waarde creëert op lange termijn. Meer informatie op: www.rothschildgestion.com

  • logo trusteam

   Opgericht in 2000

   € 1,2 miljard onder beheer (10/2017)

   Beleggen in bedrijven met een hoge mate van klanttevredenheid

   Trusteam Finance, onafhankelijke beheersmaatschappij opgericht in 2000, is ontstaan vanuit het project om anders te financiëren. Trusteam Finance is een pionier op het gebied van klanttevredenheid als motor voor financiële prestaties. Trusteam beschouwt de klant als het belangrijkste kapitaal van de onderneming en plaatst hem centraal in zijn beheer.

 • Analyses en markten
  • M&G Investments over het fonds M&G Dynamic Allocation

   VIDEO »

   M&G Investments over het fonds M&G Dynamic Allocation

   November 2015

   November 2015

   M&G Investments over het fonds M&G Dynamic Allocation

   Maria Municchi en Juan Nevado van M&G Investments geven meer uitleg over de beleggingsfilosofie en de beleggingsdoelstelling van het M&G Dynamic Allocation fonds en over de aanpak van het Multi-Asset team.

  • Kwartaalverslag en vooruitzichten

   VIDEO »

   Kwartaalverslag en vooruitzichten

   Juli 2015

   Juli 2015

   Kwartaalverslag en vooruitzichten

   Elk kwartaal schrijft Didier Saint-Georges, Managing Director en Member of the Investment Committee, in duidelijke taal over de economie en de markten.

  • Q&A video-interview met fondsbeheerder Juan Nevado van M&G investments

   VIDEO »

   Q&A video-interview met fondsbeheerder Juan Nevado van M&G investments

   Juni 2015

   Juni 2015

   Q&A video-interview met fondsbeheerder Juan Nevado van M&G investments

   Juan Nevado, fondsbeheerder van M&G Investments geeft een update over het M & G Dynamic Allocation Fonds en deelt zijn visie op de huidige macro-economische omgeving.

  • Investeringsstrategie Carmignac

   VIDEO »

   Investeringsstrategie Carmignac

   April 2015

   April 2015

   Investeringsstrategie Carmignac

   Elk kwartaal schrijft Didier Saint-Georges, Managing Director, Lid van het Investeringscomité van Carmignac in duidelijke taal over de economie en de markten.

  • Vooruitzichten 2de kwartaal M&G Investments

   VIDEO »

   Vooruitzichten 2de kwartaal M&G Investments

   April 2015

   April 2015

   Vooruitzichten 2de kwartaal M&G Investments

   Jim Leaviss, hoofd van Retail Fixed interest van M&G Investment, geeft een algemeen beeld van M&G’s visie op de financiële markten voor het 2de kwartaal van 2015.

Generali.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie beleid. Ik aanvaard dat mijn gegevens en informatie gebruikt worden om de presentatie van de website te verbeteren en de navigatie te optimaliserenMeer infoXSluiten

 • Beleggingsfondsen

 • Zoek een makelaar