• Slider generali

Gedragscode

De Gedragscode van Generali werd op 14 december 2012 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Hij vervangt de Ethische Code van de Generali Groep.

De Gedragscode geldt voor alle medewerkers van de Generali Groep, ook de leden van toezichthoudende en managementorganen. Verder verwacht Generali van derde partijen (consultants, leveranciers, agenten enz.) die namens de Groep handelen, dat zij zich schikken naar de principes die deze Code vooropstelt.

De Gedragscode bepaalt minimumstandaarden van gedrag die moeten worden nagekomen, en schrijft ook specifieke gedragsregels voor met betrekking tot de volgende vraagstukken: bevordering van diversiteit en integratie, bescherming van activa en bedrijfsgegevens, belangenconflicten, bestrijding van omkoperij en corruptie, omgaan met financiële informatie en voorkennis, bestrijding van witwaspraktijken en van financiering van terrorisme, en internationale sancties.

Uw mening telt voor ons

Bij Generali maken we er een erezaak van om naar u te luisteren. Wenst u uw mening met ons te delen over één van onze diensten , onze producten of één van onze medewerkers? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uw reacties zullen ons helpen om vanaf morgen een nog betere service te bieden.

 • U bent tevreden

  Ook dit mag u ons laten weten! Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren: Bravo@generali.be

 • U bent niet tevreden

  Neem in de eerste plaats contact op met de beheerder van uw dossier. Zijn of haar gegevens kunt u terugvinden op de briefwisseling die u van ons ontving.

  U wenst onmiddellijk contact met ons op te nemen

  Schriftelijk: Generali Belgium – Dienst Beheer Klachten  – Louizalaan 149, 1050 Brussel

  Per e-mail: beheer.klachten@generali.be

  Per telefoon: 02/ 403 81 56  

  Per fax: 02/ 403 86 53 

  Elke klacht, ontvangen per telefoon, fax, brief of per mail, zal zo vlug mogelijk behandeld worden. Binnen de drie werkdagen, zal u een ontvangstbericht toegestuurd krijgen. Vervolgens bezorgen wij u een officieel antwoord op uw vraag binnen de 30 werkdagen. Indien de behandeling van uw klacht meer dan 30 werkdagen in beslag zou nemen, wordt u daarvan geïnformeerd.

  In overeenstemming met de regelgeving, verbindt Generali zich ertoe om gebruik te maken van een buitengerechtelijke geschillenregeling. Dit is volledig gratis.

  Bijgevolg, mocht u ondanks alles ontevreden zou zijn met het antwoord van de beheerder van uw dossier of van onze klachtendienst kan u contact opnemen met:

  De ombudsman van de Verzekeringen, gekwalificeerde entiteit de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

  Fax : 02/ 547 59 75

  E-mail : info@ombudsman.as

  Website : www.ombudsman.as

Rapporteerkwesties, onbehoorlijk gedrag

Wie te goeder trouw bepaalde praktijken of gedragingen als ongepast beoordeelt, of als strijdig met de wet, de Gedragscode, de Regels van de Groep of ander intern beleid (bv. discriminatie, pesterijen, intimidatie, stalking, corruptie, omkoperij enz.), kan dit rapporteren via lokale kanalen of via de Hoofdzetel van Athora Group. Om sneller een antwoord te krijgen, raden we aan eerst de lokale kanalen aan te spreken.

U kunt dit rapporteren via:

 • Lokale kanalen

  e-mail: compliance@generali.be

  met de post: Generali Belgium NV – Compliance Departement / Gedragscode – Louizalaan 149 – 1050 Brussel

Rapporten moeten voldoende gedetailleerd zijn in de beschrijving van de omstandigheden van de aangevoerde inbreuk. Klachten zonder voldoende details kunnen niet onderzocht worden.

Rapporten evenals gegevens van zowel de aanklagers als de betrokken individuen zullen vertrouwelijk behandeld en in opperste discretie afgehandeld worden, in overeenstemming met de geldende privacyregels.

De Groep verbiedt ten strengste vergeldingsacties tegenover eenieder die te goeder trouw rapporteert, en dit ongeacht wie in het rapport wordt aangeklaagd.

Gelieve te noteren dat deze kanalen niet moeten worden gebruikt voor bezorgdheden van klanten over producten of diensten die de ondernemingen van de Groep leveren. Deze meldingen moeten worden doorgesproken met de gepaste, specifieke kanalen, volgens de bepalingen in de relevante contractuele documentatie, in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Gedragscode

Kennisgeving inzake privacy van gegevens

Bescherming van de consument

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels van europees recht die bijdragen tot de harmonisering van de reglementering voor de transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten, en anderzijds een betere bescherming van de consument.

AssurMiFID Gids

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Vergoedingsbeleid bij de distributie van verzekeringen

AssurMiFID: nieuwe wettelijke bepalingen

Levensverzekeringen

De aanvaarding en de tarifering van de individuele levensverzekering

Classificatie levensverzekeringproducten Particulieren & Leven Ondernemingen

Andere verzekeringen

De aanvaarding en de tarifering van de verzekering BA van een personenwagen

De aanvaarding en de tarifering van de woningverzekering

De aanvaarding en de tarifering van de verzekering BA familiale

De aanvaarding en de tarifering van de verzekering Rechtsbijstand

De aanvaarding en de tarifering van de verzekering BA Paarden

De aanvaarding en de tarifering van de verzekering BA diverse - boten

Classificatie van de "Niet-Levenproducten" AV (2015)

Generali.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie beleid. Ik aanvaard dat mijn gegevens en informatie gebruikt worden om de presentatie van de website te verbeteren en de navigatie te optimaliserenMeer infoXSluiten