• slider pension

  MIJN PENSIOEN?
  IK INVESTEER NU

  En ik betaal minder belastingen. Hoe?

  Ontdek het hier

Bent u bedrijfsleider?

U hebt alles in het werk gesteld om uw onderneming doorheen de verschillende crisissen te leiden. U zorgt ervoor dat uw onderneming weerstand biedt aan de wendingen van de markt en de stress van de economische onstabiliteit.

 • Algemeen

  Dit vormt een prioriteit voor u en dat strekt u tot eer. Vergeet echter niet aan uw eigen toekomst, uw gezondheid, uw familie en vooral aan uw pensioen te denken. Dit kan nog veraf lijken, maar u weet net zo goed als wij dat het uiterst belangrijk is om vanaf vandaag uw voorzorgen te nemen.

  Denk aan uw belangen. Wij hebben de oplossing om u daarbij te helpen. 

  Met Genibizz Protection & Pension kunt u via uw onderneming van een Individuele Pensioentoezegging (IPT) genieten. 

  Wat is het principe?

  U kunt via uw onderneming voor uw pensioen sparen. Uw onderneming onderschrijft de Individuele Pensioentoezegging (de zogenaamde IPT) en betaalt dus de premies. U bent de begunstigde van het aanvullend pensioen.

  Uw onderneming kan de premies als beroepskosten inbrengen en aldus een fiscaal voordeel genieten voor zover de 80%-regel wordt gerespecteerd. 

  De 80%-regel bepaalt dat het wettelijk en het aanvullend pensioen, omgezet in rente, maximaal 80% van het laatste normale brutojaarloon van de bedrijfsleider mag bedragen. Wordt de beperking van 80% overschreden, dan is het deel van de premies dat de 80% overschrijdt niet aftrekbaar.

  Genibizz Protection & Pension vormt de ideale oplossing. Des te meer omdat u deze verzekering perfect kunt combineren met een VAPZ-verzekering (Vrij Aanvullende Pensioen).

  Genibizz Protection & Pension biedt absolute zekerheid dankzij de kapitaalsgarantie en een gewaarborgde rentevoet. Daarenboven geniet u mogelijk elk jaar van een winstdeling en ontvangt u dus een extra bonus. Extra waarborgen kunnen u en uw naasten eveneens beschermen tegen inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Ten slotte kunt u een voorschot opvragen voor de aankoop van vastgoed of de renovatie van een eigen pand dat een belastbaar inkomen genereert en in de EU is gelegen. En dat aan 0%! Opgelet: in deze gevallen genereert het opgevraagde voorschot geen enkele rente meer voor uw pensioenkapitaal.

  Kortom, Genibizz Protection & Pension is een zekere belegging die het mogelijk maakt om als zelfstandige bedrijfsleider via uw bedrijf voor uw pensioen te sparen.

  Genibizz Protection & Pension: hoe werkt het? Een 100% zekere belegging met fiscale voordelen en fiscale voordelen te genieten.

  Wat is Genibizz Protection & Pension?

  Genibizz Protection & Pension is een spaaroplossing waarbij een aanvullend pensioen ten voordele van de bedrijfsleider wordt opgebouwd met kapitaalsgarantie op het einde. Naast de kapitaalsgarantie biedt deze oplossing een gegarandeerde jaarlijkse rentevoet en mogelijk een extra winstdeling. De premies die door de onderneming worden gestort zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Een IPT-contract kan pas bij de aanvang van het wettelijk (of eventueel vervroegd) pensioen van de bedrijfsleider worden beëindigd of vanaf het ogenblik dat het wettelijk pensioen - onder bepaalde voorwaarden - van start kan gaan.

  Waarom sparen met IPT Genibizz Protection & Pension? 

  1. Sparen in alle veiligheid

   Genibizz Protection & Pension biedt u absolute zekerheid. U bent eveneens zeker van uw spaartegoed op het einde van het contract. Met Genibizz Protection & Pension kunt u op beide oren slapen.

  2. Sparen om van een potentieel mooi rendement te genieten

   Bovenop de kapitaalsgarantie bent u ook zeker van een gewaarborgde rentvoet, die vandaag 0,01% op jaarbasis bedraagt.

   Deze rentevoet is van toepassing zodra de premie op de rekening van Generali wordt gestort en blijft voor deze storting gewaarborgd tot het einde van het contract. De gegarandeerde rentevoet kan eveneens worden aangevuld met extra winstdelingen die jaarlijks in functie van de resultaten van de maatschappij worden bepaald.

  3. Fiscaal voordeel

   De premies die door uw onderneming voor Genibizz Protection & Pension worden gestort, kunnen onder bepaalde voorwaarden als beroepskosten fiscaal worden ingebracht. Deze fiscale inbreng is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, zoals onder andere de 80%-regel. Wenst u meer te weten over de mogelijkheden van deze spaarverzekering, contacteer dan uw makelaar, uw tussenpersoon of uw boekhouder. Zij helpen u met alle details.

  4. Bescherm uzelf en uw naasten

   De aanvullende waarborgen (zoals de dekking tegen loonverlies in geval van arbeidsongeschiktheid en de dekking van de vaste beroepskosten) van Genibizz Protection & Pension beschermen u en uw naasten tegen inkomensverlies. 

   Bent u voor (on)bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Dan beschermen wij u tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid gedurende de termijn die u hebt gekozen.

   De aanvullende waarborgen maken het ook mogelijk uw naasten te beschermen mocht u voor het einde van het contract overlijden.

  Welk rendement heeft Genibizz Protection & Pension de voorbije jaren behaald?

  Het verleden bewijst dat onze aanpak loont: de rendementen van Genibizz Protection & Pension behoren de laatste jaren tot de top van de markt. Zelfs in de grootste crisisjaren werd een positief rendement behaald! 

  Genibizz Protection & Pension

  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  3,25 %
  3,00 %
  3,10 %
  3,10 %
  3,10 %
  2,10 %
  Nettorendement (eventuele winstdeling inbegrepen)

  Opgelet: de rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

 • Details

  Bescherm uzelf en uw naasten

  Het sociaal vangnet voor zelfstandigen is beperkt en de uitkeringen worden berekend op basis van een inkomensplafond. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf en uw naasten tegen onvoorziene omstandigheden beschermt. Met Genibizz Protection & Pension kunt u zich op verschillende manieren tegen inkomensverlies beschermen.

  • Dekking tegen inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid

   Bent u voor (on)bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Dan beschermen wij u tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid binnen de dekking die u hebt gekozen. U hebt de keuze tussen een verzekering die tussenkomt bij ziekte en ongeval of een oplossing die enkel tussenkomt bij een ongeval. U kunt zelf de periode van de rente-uitkeringen bepalen: lange duur of maximaal 2 jaar. Deze dekking is geldig tot het 65ste levensjaar van de verzekeringsnemer.

  • Dekking van de vaste beroepskosten gedurende maximaal 2 jaar

   Kunt u om gezondheidsredenen een tijd niet werken? Dan betalen wij uw vaste beroepskosten gedurende een periode van maximaal 2 jaar. U bepaalt zelf de premie die Generali ten laste neemt.

   U hebt de keuze tussen een verzekering die tussenkomt bij ziekte en ongeval of een oplossing die enkel tussenkomt bij een ongeval.

  • Dekking in geval van een ongeval en totale en definitieve invaliditeit bij ongeval

   Deze dekking gaat een stap verder en beschermt u niet enkel bij overlijden, maar komt ook tussen bij een totale en definitieve invaliditeit bij ongeval.

  • Rente bij ernstige ziekte (waaronder hartaanval en kanker)

   U ontvangt gedurende 1 jaar de uitkering van een rente.

   
  Individuele Pensioentoezegging
  Principe
  Via uw onderneming sparen voor uw pensioen en tegelijkertijd genieten van een belastingsvoordeel
  Voor wie
  Ondernemingen die voor hun zelfstandige bedrijfsleider(s) een aanvullend pensioen willen samenstellen.
  Maximumpremie 2017
  Het maxium wordt bepaald door de 80%-regel. Uw tussenpersoon zal u helpen om het maximale bedrag te bepalen.
  Fiscaal voordeel
  Premies van de I.P.T. zijn aftrekbare beroepkosten.
 • FAQ

  IPT: Tot wie richt Genibizz Protection & Pension zich?

  De verzekering richt zich tot ondernemingen en meer bepaald tot hun bedrijfsleiders die een pensioenkapitaal wensen op te bouwen en tegelijkertijd van een fiscaal voordeel willen genieten.

  Waaruit bestaat de eventuele winstdeling?

  De winstdeling is een bijkomend rendement dat noch gegarandeerd, noch verplicht is en dat aan de gegarandeerde rentevoet wordt toegevoegd.

  In functie van de prestaties van Generali Belgium kan een eventuele winstdeling worden toegekend indien de uitgevoerde stortingen in het jaar hoger of gelijk zijn aan 450 euro of wanneer het samengestelde spaarbedrag op 31 december hoger of gelijk is aan 12.500 euro.

  Dit eventueel bijkomend rendement wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Generali Belgium en kan jaarlijks worden toegekend in functie van de resultaten van de maatschappij. 

  Geldt er een bepaalde heffing of belasting op de stortingen van de IPT van Genibizz Protection & Pension?

  De premies die door uw onderneming worden betaald zijn onderhevig aan een taks van 4,4%. 

  De premies die door uw onderneming voor Genibizz Protection & Pension worden gestort, kunnen onder bepaalde voorwaarden als beroepskosten fiscaal worden ingebracht. Deze fiscale inbreng is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, zoals onder andere de 80%-regel. 

  Wenst u meer te weten over de mogelijkheden van deze spaarverzekering, contacteer dan uw makelaar, uw tussenpersoon of uw boekhouder. Zij helpen u met alle informatie betreffende de fiscale mogelijkheden voor ondernemingen en de belasting bij het uitbetalen van het opgebouwde pensioenkapitaal.

  Wat gebeurt er bij overlijden?

  Indien u overlijdt voor het aflopen van het contract, verbinden we er ons toe aan de begunstigden de waarde van het contract uit te keren. Daarnaast kan er, indien hier bij aanvang voor gekozen is, een extra overlijdenskapitaal uitgekeerd worden.

  Is uw spaargeld bij Generali in veilige handen?

  Absoluut. Generali Belgium behoort tot een van de meest solide en belangrijkste verzekeringsgroepen ter wereld. We beheren ongeveer 500 miljard euro aan premies van onze klanten. Een stevige basis om op te bouwen.

Genibizz Protection & Pension in het kort:

Kapitaalsgarantie
Een gewaarborgde rentevoet
Bijkomende jaarlijkse winstdeling (niet-gegarandeerd)
Fiscaal voordeel voor uw onderneming
Bescherming van u en uw naasten
Voorschot aan 0% voor de aankoop van een onroerend goed*

*de reserve geeft geen recht meer op winstdeling

 • U bent bedrijfsleider en u wenst te sparen om uw fiscaal voordeel te optimaliseren.

  Spaar voor uw pensioen via beperkte maandelijkse stortingen die u een pensioenkapitaal garanderen.

  Self Life Dynamico Pensioensparen, met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »
  Self Life Dynamico Langetermijnsparen, met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »

 • U bent bereid om een zeker risico te nemen en wilt het potentieel rendement van uw belegging activeren.

  Beleggen om een kapitaal voor uw pensioen op te bouwen.

  Profilife Pensioensparen met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »
  Profilife Langetermijnsparen, met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »

Zoek een makelaar

 

De fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en kan later worden gewijzigd.

De winstdeling is een bijkomend rendement dat noch gegarandeerd, noch verplicht is en dat aan de gegarandeerde rentevoet wordt toegevoegd. Dit eventueel bijkomend rendement wordt bepaald door beslissing van de Algemene Vergadering en kan jaarlijks worden toegekend in functie van de resultaten van de maatschappij.

Elke klacht in verband met dit document kan aan de maatschappij worden voorgelegd: Generali Belgium - Dienst Beheer Klachten - Louizalaan 149, 1050 Brussel beheer.klachten@generali.be; Per telefoon: 02/403 81 56 - Per fax: 02/403 86 53 ) of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsquare 35 – 1000 Brussel ( fax 02/ 547 59 75 ).

Generali.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie beleid. Ik aanvaard dat mijn gegevens en informatie gebruikt worden om de presentatie van de website te verbeteren en de navigatie te optimaliserenMeer infoXSluiten

 • Beleggingsfondsen

 • Zoek een makelaar