Cameleon Dynamico Junior

U wilt uw spaarinspanning voor uw (klein)kinderen evenwichtig beleggen: met een deel neemt u liever geen risico, met het andere deel zoekt u rendement. Cameleon Dynamico Junior is in dat geval de ideale oplossing.

 • Uw risicobereidheid: 

Cameleon Dynamico Junior biedt u en uw oogappel(s) het beste van twee werelden. Een deel van uw spaarinspanning wordt met absolute zekerheid belegd. Jullie zijn zeker van kapitaalsgarantie en een gegarandeerde rentevoet. Bovendien geniet u mogelijk elk jaar van een winstdeling en ontvangt u dus een extra bonus. Met het andere deel laat u uw spaarinspanning op lange termijn renderen: u belegt namelijk in één of meer beleggingsfondsen.

Cameleon Dynamico Junior biedt u de ideale combinatie van veiligheid en rendement.

 • Algemeen

  Het principe achter Cameleon Dynamico Junior? Een ideale combinatie van veiligheid en rendement.

  Wat is Cameleon Dynamico Junior?

  Cameleon Dynamico Junior is een oplossing om op lange termijn te sparen voor uw (klein)kinderen, waarbij u een combinatie van veiligheid en rendement nastreeft.

  Waarom beleggen in Cameleon Dynamico Junior?

  1. Een combinatie van sparen in alle veiligheid...

   Een deel wordt in alle veiligheid belegd: dit veilige deel is niet beursgenoteerd en dus ook niet onderhevig aan plotse beursschommelingen. U en uw oogappel zijn zeker dat op het einde dit deel wordt gerecupereerd.

   Naast de kapitaalsgarantie zijn u en uw oogappel eveneens zeker van een gegarandeerde rentevoet van 0,01% op jaarbasis. Deze minder hoge gegarandeerde rentevoet geeft ons een grotere vrijheid in het beheer van het kapitaal, waardoor we op het einde van elk jaar mogelijk een extra bonus kunnen bieden. Op ons kunt u rekenen: tot op vandaag is er elk jaar een extra bonus uitgekeerd.

  2. ...en beleggen in performante beleggingsfondsen

   Het andere deel van uw spaarinspanning is volledig gericht op het behalen van rendement op lange termijn. Dit deel wordt belegd in één of meer beleggingsfondsen die u samen met uw makelaar selecteert. U heeft de keuze tussen ‘pure’ fondsen die uitsluitend in aandelen, obligaties of vastgoed beleggen of in ‘gemengde’ fondsen die op basis van uw profiel zelf een mix voorstellen.

  3. Meer dan financiële steun

   De juiste steun op het juiste moment is meer dan louter financiële steun. Ook daar denken wij bij Generali aan.

   • Bij overlijden of bij totale invaliditeit blijven we de premies doorbetalen. Uw lieveling zal te allen tijde de financiële steun krijgen die voorzien was.
   • Een aanvullend kapitaal kan bij overlijden door ongeval of volledige invaliditeit door ongeval worden uitgekeerd.
   • Op een sleutelmoment in het leven van uw oogappel (start hogere studies, huwelijk, ...) kunt u een voorschot van het gespaarde bedrag opvragen.
   • We helpen u ook bij het oplossen van de kleine praktische problemen, bijvoorbeeld als er een koffer vergeten is bij het vertrek op sneeuwklassen.

  Welk rendement heeft Cameleon Dynamico Junior de voorbije jaren behaald?

  Het veilige deel

  Het verleden bewijst dat onze aanpak (een iets lagere gegarandeerde rentevoet + vrijheid om een extra bonus te realiseren) loont: de rendementen van het veilige deel van Cameleon Dynamico Junior horen de voorbije jaren bij de top van de markt. Zelfs in de grootste crisisjaren werd een positief rendement behaald!

  Cameleon Dynamico Junior
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  3,25 %
  3,00 %
  3,10 %
  3,10 %
  3,10 %

  Nettorendement (eventuele winstdeling inbegrepen)

  Het rendementsdeel

  Met onze beleggingsfondsen streven we een optimale rendement/risicoverhouding op lange termijn na. Deze doelstelling zetten we om in de praktijk: de rendementen van onze fondsen bewijzen dit. • Veelgestelde vragen

  Tot welke beleggers richt Cameleon Dynamico Junior zich?

  Cameleon Dynamico Junior richt zich tot beleggers die op lange termijn voor hun (klein)kind wensen te sparen. Het ene deel wordt in absolute zekerheid gespaard, het andere deel wordt in aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen of gespecialiseerde fondsen belegd.

  Wanneer wordt de extra bonus (‘winstdeling’) uitgekeerd?

  In functie van de prestaties van Generali Belgium kan een eventuele winstdeling toegekend worden indien de uitgevoerde stortingen in het jaar hoger of gelijk zijn aan 450 euro of wanneer het samengestelde spaarbedrag op 31 december hoger of gelijk is aan 12.500 euro.

  De winstdeling is een bijkomend rendement dat noch gegarandeerd, noch verplicht is en dat wordt toegevoegd aan de gegarandeerde rentevoet. Dit eventueel bijkomend rendement wordt bepaald door beslissing van de Algemene Vergadering en kan jaarlijks worden toegekend in functie van de resultaten van de maatschappij.

  Kan mijn belegging dalen in waarde?

  Het deel belegd tegen een gegarandeerde rentevoet niet, het deel belegd in de beleggingsfondsen wel. De fondsen van Cameleon Dynamico beleggen immers op de beurs en kunnen dus in waarde dalen. U geniet in goede jaren echter van het rendementspotentieel. Het is dus belangrijk om uw belegging goed op te volgen en op tijd van fonds te veranderen.

  Hoe wordt de waarde van de fondsen bepaald?

  De fondsen worden wekelijks gewaardeerd. Er wordt met andere woorden per fonds wekelijks een inventariswaarde berekend. U kunt de inventariswaarde raadplegen op deze site en in de Belgische financiële pers.

  Geldt er een bepaalde heffing of belasting bij Cameleon Dynamico Junior?

  Het contract is onderworpen aan een taks van 2% op de stortingen. Indien er de eerste 8 jaar een bedrag wordt afgekocht, dan is er roerende voorheffing (25%) op de gerealiseerde meerwaarden verschuldigd (enkel van toepassing op het bedrag geïnvesteerd in ‘tak 21’).

  Wat gebeurt er bij overlijden?

  Indien de verzekerde overlijdt voor het aflopen van het contract, verbinden we ons er toe aan de begunstigde bij overlijden de waarde van het contract uit te keren. Daarnaast kan er, indien hier bij aanvang voor gekozen is, een extra overlijdenskapitaal uitgekeerd worden. U kunt ook bij de aanvang van het contract vastleggen dat na uw overlijden de premies in uw contract zullen blijven gestort worden. Wij zorgen dan voor de voortzetting van uw contract.

  Is uw spaargeld bij Generali in veilige handen?

  Uw spaargeld is in veilige handen: Generali Belgium behoort tot een van de meest solide verzekeringsgroepen ter wereld. We beheren ongeveer 490 miljard euro aan premies van onze klanten. Een stevige basis om op te bouwen.

  Daarnaast zijn Belgische verzekeraars verplicht om voldoende reserves aan te leggen om hun toekomstige verplichtingen in te dekken. Generali voldoet ruimschoots aan deze verplichting. Bovendien staan Belgische verzekeringsondernemingen onder streng toezicht van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en de Nationale Bank van België. Hun activiteiten worden nauwlettend opgevolgd.

Cameleon Dynamico Junior in het kort

Een gegarandeerde rentevoet
Jaarlijks mogelijk een extra bonus
Beleggen in een performant fondsengamma
Bescherming van uw naasten
Vanaf 50 euro per maand

Cameleon Dynamico Junior is een levensverzekering van het type Tak 21 in combinatie met Tak 23. Het financieel risico van het gedeelte belegd in Tak 23 wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

De winstdeling is een bijkomend rendement dat noch gegarandeerd, noch verplicht is en dat wordt toegevoegd aan de gegarandeerde rentevoet. Dit eventueel bijkomend rendement wordt bepaald door beslissing van de Algemene Vergadering en kan jaarlijks worden toegekend in functie van de resultaten van de maatschappij.

Generali.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie beleid. Ik aanvaard dat mijn gegevens en informatie gebruikt worden om de presentatie van de website te verbeteren en de navigatie te optimaliserenMeer infoXSluiten